xx

Rekrutacja

 

Rekrutacja do Projektu " Nowe kwalifikacje szansą na rozwój zawodowy" będzie ciągła, do momentu zrekrutowania 150 Uczestników Projektu. Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej Projektu.
Dokumenty złożone następnego dnia po zamknięciu rekrutacji nie podlegają rozpatrzeniu.

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY

Osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych spełniające:

 

1. Kryteria formalne
• osoby w wieku 18+
• osoby zamieszkujące lub uczące się lub pracujące na terenie województwa podkarpackiego,

 

2. Kryteria dodatkowe
• osoba zamieszkująca obszar wiejski
• w wieku 50+
• osoba pozostająca bez zatrudnienia
• kobieta
• osoba z wykształceniem co najwyżej średnim

 

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w Biurze Projektu:
al. Sikorskiego 13, 35-304 Rzeszów

 

Komplet wymaganych dokumenty rekrutacyjnych:

1. Formularz zgłoszeniowy.
2. Oświadczenie statusu kandydata w chwili przystąpienia do projektu.
3. Oświadczenie dane osobowe.
4. Oświadczenie osoby pracującej/ uczącej się.
5. Oświadczenie o wpłacie wkładu własnego. 
6. Oświadczenie - kryteria dodatkowe.

Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w zakładce Dokumenty

Regulamin projektu i rekrutacji_aktualizacja_25_05_2018

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies Szczegóły